VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT

VẬN TẢI ĐƯỜNG SẮT

Thông qua mạng lưới vận tải đường sắt rộng lớn từ Việt Nam đến các nước Đông Nam Á khác, chúng tôi cung cấp các dịch vụ vận tải đường sắt xuyên biên giới, tiết kiệm với hiệu quả và tốc độ tối đa.

Với một đội ngũ chuyên gia trong và ngoài nước, chúng tôi quản lý toàn bộ các hoạt động trên đất liền, từ điểm đi đến điểm đích, đáp ứng các yêu cầu hải quan một cách cụ thể tại mỗi quốc gia và thành phố.

Từ FCL / LCL, hàng lẻ cho đến vận tải đa phương thức theo yêu cầu của khách hàng, chúng tôi cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa một cách liên tục – là hàng nguyên container hoặc hàng quá khổ/hạng nặng xuyên suốt quốc tế lẫn trong nước.