TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ XUẤT NHẬP VỤ XUẤT NHẬP KHẨU KHẨU

  • Kinh doanh luôn tiềm ẩn những rủi ro mà khách hàng không lường trước được và chúng tôi hiểu sự phức tạp liên quan đến hành trình hàng hóa. Hateco Logistics đầu tư con người, công cụ để cung cấp dịch vụ thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu bao gồm: hợp đồng ngoại thương, thanh toán quốc tế, bảo lãnh ngân hàng, thủ tục vận chuyển hàng hóa quốc tế, thủ tục bảo hiểm hàng hóa, thủ tục xin cấp C/O, xử lý vướng mắc tranh chấp về việc thiếu hàng / hàng hư hỏng / hàng kém chất lượng, thủ tục xin cấp danh mục máy móc thiết bị nhập khẩu tạo Tài sản cố định miễn thuế, xin xác nhận dây chuyền thiết bị đồng bộ cho dự án đầu tư, thủ tục thông quan xuất nhập khẩu, thủ tục tham vấn hải quan.
  • Chúng tôi cung cấp cho khách hàng chỉ 1 đầu mối duy nhất để đảm bảo hàng giao đúng thời gian, và đủ về số lượng theo yêu cầu của khách hàng. Từ đó khách hàng chỉ cần tập trung vào công việc kinh doanh của mình, đảm bảo đạt được mục tiêu kinh doanh.